Zákaznická linka 800 121 120
50 prodejen s odběrem zdarma

Košík 0

Váš košík

Cena celkem: 0 Kč

Přejít do košíku

Info u uživateli

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Vážení zákazníci,

právě probíhá aktualizace našeho elektronického obchodu. Omluvte, prosím, případné nezvyklé chování funkčnosti nebo vzhledu. E-shop bude plně funkční od 22. 4. 0:00.

Děkujeme za pochopení.

Stáhněte si mobilní aplikaci s akčním katalogem:

Stáhněte si aplikaci z Google PlayStáhněte si aplikaci z App Store

Prodloužené záruky

Našim zákazníkům nabízíme prodlouženou záruku nad rámec zákonem daných 2 let. Prodlužte si záruku o další 1 nebo 3 roky! Prodlouženou záruku poskytujeme na téměř celý náš sortiment. Jednotlivé ceny prodloužených záruk naleznete vždy v detailu daného produktu.

Jak prodlouženou záruku získáte?

-  vyberte si zboží a zaškrtněte jedno z políček „Prodloužená záruka o 1 rok“ nebo "Prodloužená záruka o 3 roky". Tímto dojde k vložení prodloužené záruky do košíku společně se zbožím.

-  při výběru prodloužené záruky obdržíte e-mailem rekapitulaci zakoupené prodloužené záruky a všeobecné obchodní podmínky pojišťovací společnosti.

Veškeré informace o prodloužené záruce získáte na bezplatné telefonní lince 800 121 120.

Prohlédněte si Všeobecné pojistné podmínky - Prodloužená záruka a Všeobecné pojistné podmínky - Záruka PLUS.

Co pojištění prodloužené záruky obsahuje a kdo si ji může zakoupit?

-  u vybraných produktů si prakticky můžete prodloužit zákonnou záruční lhůtu o dalších 12 nebo 36 měsíců.
-  prodloužená záruka vzniká po převzetí zboží.
-  začíná platit následující den po uplynutí zákonné záruční doby.
-  prodloužená záruka chrání zakoupený přístroj ve srovnatelném rozsahu jako záruka od výrobce.
-  tento produkt nelze sjednat k přístrojům určeným pro firemní účely.

V jakých případech se mohu na tento produkt spolehnout?

-  vyřeší Vaše obavy ze servisních nákladů po uplynutí záruční doby
-  umožní Vám spokojeně užívat přístroj po dobu až pěti let
-  dá Vám jistotu, že nový přístroj bude fungovat min. 60 měsíců bez dalších výdajů (vztahuje se na záruční vady).
-  úhrada případných škod se provádí bez Vaší spoluúčasti

Co dělat, když přístroj nefunguje?

-  v případě, že se v průběhu platnosti produktu Prodloužená záruka objeví závada na přístroji, připravíte si číslo smlouvy a zavoláte na zákaznickou linku Mondial Assistance 283 002 868.
-  pracovníci linky si ověří platnost smlouvy, vezmou si od Vás Vaše kontaktní údaje, dále informace o přístroji a charakteru jeho závady.
-  zakázku poté předají příslušnému servisnímu partnerovi, který Vás maximálně do 2 pracovních dnů kontaktuje a domluví se s Vámi na způsobu a termínu opravy.
-  v případě neopravitelnosti nebo nerentability opravy Vám poskytneme nový přístroj srovnatelných parametrů, včetně jeho dopravy na Vaši adresu.

Expert na výměnu - u nás nečekáte!

Kromě prodloužené záruky pro Vás máme také další službu, kterou jistě rádi využijete - Expertní výměnu. Se službou Expertní výměna zboží (dále jen "Expertní výměna") získáte tyto výhody:

- poškozený výrobek zakoupený u nás Vám vyměníme za nový, případně Vám poskytneme jiné plnění v souladu s níže uvedenými podmínkami Expertní výměny; a to okamžitě a bez čekání. Už nebudete muset strávit dlouhé dny bez vašeho zboží.
- nikdy nebudete mít opravovaný výrobek. Pokud během 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku a služby Expertní výměna bude Váš výrobek poškozen, obratem Vám ho vyměníme za nový (dle podmínek uvedených níže).

SLUŽBA EXPERTNÍ VÝMĚNA JE JEDNORÁZOVÁ SLUŽBA, POSKYTOVÁNA NA VYBRANÉ PRODUKTY ZNAČEK ECG A KB-TECH, JEJICHŽ MALOOBCHODNÍ PRODEJNÍ CENA JE MAX. 1000 Kč s DPH. SLUŽBU EXPERTNÍ VÝMĚNA JE MOŽNÉ UPLATNIT U POŠKOZENÝCH VÝROBKŮ A ZA PODMÍNEK SPECIFIKOVANÝCH NÍŽE.

Expertní výměna


Podmínky využití služby Expertní výměna

 
1) Expertní výměna je placenou službou, jejímž účelem je poskytnout našim zákazníkům okamžitou výměnu poškozeného výrobku za nový výrobek, případně poskytnout našim zákazníkům jiné plnění podle bodu 4) písm. b) níže, a to za podmínek stanovených níže. Služba Expertní výměny se stává účinnou dnem zakoupení a trvá po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku, ke kterému se má služba Expertní výměna vztahovat. Službu Expertní výměna je možné zakoupit současně při koupi zboží. Dodatečná koupě není možná.

2) Během doby účinnosti Expertní výměny je zákazník povinen užívat výrobek řádně v souladu s účelem jeho použití v souladu s návodem k použití případně jinou obdobnou dokumentací výrobce k výrobku.

3) Při řádném uplatnění služby Expertní výměna bude plnění Expertní výměny poskytnuté zákazníkovi v den uplatnění této služby zákazníkem. Zákazník je oprávněn uplatnit Expertní výměnu v prodejně, ve které tuto službu zakoupil. Jednou z podmínek úspěšného uplatnění Expertní výměny je předání poškozeného výrobku, ke kterému byla zakoupena Expertní výměna, reklamačnímu pracovníkovi Expert Elektro. Expertní výměnu nelze uplatnit při poškození výrobku podle bodu 6) níže. Plnění ze služby Expertní výměna je možné uplatnit (nárok na plnění ze služby Expertní výměna je možné uznat) pouze v případě, že zákazník při uplatňování nároku služby Expertní výměna předloží v prodejně Expert Elektro účtenku nebo fakturu, či jiný doklad prokazující zakoupení předmětného poškozeného výrobku v EXPERT ELEKTRO a zakoupení služby Expertní výměna. Ve smyslu uvedeného se tedy nárok na plnění služby Expertní výměna vztahuje pouze na ten výrobek, ke kterému byla Expertní výměna zakoupena.

4) Na základě oprávněného uplatnění služby Expertní výměna bude zákazníkovi poskytnuto jedno z následujících plnění:

a) zákazník obdrží stejný výrobek - za předpokladu, že se stejný výrobek bude nacházet na skladě prodejny, ve které zákazník plnění služby Expertní výměna uplatnil

b) v případě, pokud se stejný výrobek nebude nacházet na skladě prodejny, ve které zákazník uplatňuje plnění Expertní výměny, může si zákazník vybrat jakýkoliv výrobek stejné značky a skupiny sortimentu na prodejně Expert Elektro v maximální hodnotě kupní ceny původního (poškozeného) výrobku, ke kterému byla služba Expertní výměna uplatněna.

5) Výměnou výrobku podle bodu 4) písm. a) nebo b) nárok na uplatnění služby Expertní výměna zaniká. Obdržením nového výrobku je služba Expertní výměna spotřebována a nárok na její uplatnění zaniká.

6) Nárok na plnění služby Expertní výměna nemůže být uznán v případech, kdy je poškození výrobku způsoben neodbornou manipulací zákazníka nebo třetí osoby s výrobkem nebo neoprávněným zásahem do výrobku zákazníkem nebo třetí osobou, a to zejména pokud je poškození způsobené v důsledku mechanického poškození výrobku, neodborné manipulace s výrobkem v rozporu s návodem k použití výrobku nebo jiné obdobné dokumentace k výrobku, neodborné instalace, zacházení, obsluhy, zanedbání řádné péče o výrobek, poškození výrobku počítačovým virem. Službu Expertní výměny nelze uplatnit ani v případě, kdy je poškození výrobku způsobené v důsledku opotřebení výrobku způsobeného jeho obvyklým užíváním (včetně snížení kapacity baterie po její životnosti způsobené používáním výrobku), působení přírodních živlů nebo vyšší moci, vnějších příčin (např. Dopravní nehoda, náraz, jiný mechanický nebo tepelný vliv), výkyvů elektrického proudu, vniknutí tekutiny do výrobku apod.

7) V případě neoprávněného neposkytnutí a / nebo vadného poskytnutí služby Expertní výměny EXPERT ELEKTREM je zákazník oprávněn toto neoprávněné neposkytnutí a / nebo vadné poskytnutí služby Expertní výměna reklamovat v rámci reklamačního řízení v souladu s reklamačním řádem EXPERT v příslušných prodejnách EXPERT ELEKTRO.

8) Zákazník bere na vědomí, že služba Expertní výměna může být poskytnuta pouze spotřebitelům - tj. fyzickým osobám nepodnikatelům; v opačném případě jsou nároky z ní vyplývající nevymahatelné.